1. Wat is een verklaring van erfrecht?

Dat is een akte, opgesteld door de notaris. In deze akte staat onder andere wie de erfgenamen van de overledene zijn. En wie er recht heeft op de erfenis, of wie er bevoegd is om zaken te regelen die te maken hebben met de nalatenschap. Bijvoorbeeld de bankzaken.

Wel of geen verklaring van erfrecht nodig: check het hier

Wel een verklaring van erfrecht nodig?

Blijkt dat u inderdaad een verklaring van erfrecht nodig hebt? En heeft de bank dat bevestigd? Ga dan naar een notaris. Deze kan een verklaring van erfrecht voor u opstellen.

Geen verklaring van erfrecht nodig?

  • Blijkt uit de checklist dat u geen verklaring van erfrecht nodig hebt? Dan vraagt de bank u misschien wel om andere documenten. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs, een kopie van de akte van overlijden, een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register en een ondertekende ‘vrijwaring’.
  • Een vrijwaring hoeft u niet aan te vragen bij een notaris; als u geen verklaring van erfrecht nodig hebt, krijgt u dit document van de bank, ter ondertekening.
  • Een vrijwaring is een verklaring waarin u aangeeft dat u bevoegd bent om met de bank te handelen in de plaats van de overleden rekeninghouder. De bank geeft u toegang tot de bankrekening van de overledene, zonder dat volledig is vastgesteld dat u ook echt bevoegd bent. U hoeft immers geen verklaring van erfrecht aan te leveren.
  • Blijkt later dat u toch niet bevoegd was? Of dat u niet de enige bevoegde was? Dan kan het zijn dat u het geld dat u ontvangen hebt - of een deel daarvan - moet terugbetalen. Daarvoor tekent u in de vrijwaring. Daarmee is een vrijwaring dus een schadeloosstelling voor de bank voor het geval dat de bank aan iemand heeft uitbetaald die niet bevoegd is.

Wat kost een verklaring van erfrecht?

De kosten verschillen per notaris. Het beste vraagt u bij één of meer notarissen een offerte aan.