2. Wanneer een verklaring van erfrecht?

Als een naaste van u is overleden, en u toegang wilt tot de rekening(en) van de overleden persoon. Met een verklaring van erfrecht bewijst u wie recht heeft op die toegang. Toch zijn er situaties waarin de bank zo’n verklaring niet nodig vindt.

Wel of geen verklaring van erfrecht nodig: check het hier

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Als een naaste van u is overleden, en u toegang wilt tot de rekening(en) van de overleden persoon. Met een verklaring van erfrecht bewijst u wie recht heeft op die toegang.

Toch zijn er situaties waarin de bank een verklaring van erfrecht niet nodig vindt. Bijvoorbeeld wanneer de overledene relatief weinig geld op de rekening had staan. Om u een idee te geven wanneer u waarschijnlijk wel een verklaring van erfrecht nodig hebt en wanneer niet, kunt u deze checklist doen.

Wat er ook uit de checklist komt: het is verstandig om eerst even contact op te nemen met de bank van de overledene. Veel banken hebben een speciale servicedesk nabestaanden die u graag verder helpt.

Er is een testament, waarom een verklaring van erfrecht?

Een testament geeft geen volledig beeld van wie waar recht op heeft. Als bank kunnen we niet zeker weten of er elders nog meer is vastgelegd over de erfenis. Ook kunnen we niet weten of alle erfgenamen nog wel in leven zijn. En of de erfgenamen misschien de nalatenschap verworpen hebben, en dus geen rechten meer hebben.

De bank kan geen onderzoek doen naar dit soort vragen. Een notaris kan dat wel, die is daar zelfs de aangewezen persoon voor. Bovendien heeft die de juiste kennis om een complex document als een testament goed te interpreteren.

Daarom vraagt de bank soms tóch om een verklaring van erfrecht, ook al is er een testament. We willen er namelijk zeker van dat we met de juiste personen handelen.