3. Waarom heb ik (soms) een verklaring van erfrecht nodig?

Het is belangrijk dat het geld van een overleden persoon terechtkomt bij de juiste personen: de mensen die er recht op hebben. Met een verklaring van erfrecht weet de bank zeker dat dat gebeurt. En dat we met de juiste persoon handelen.

Wel of geen verklaring van erfrecht nodig: check het hier

Waarom heb ik (soms) een verklaring van erfrecht nodig?

Met een verklaring van erfrecht weet de bank zeker dat we met de juiste persoon handelen. Dat komt omdat de notaris deze verklaring pas opstelt na uitgebreid onderzoek. Zo onderzoekt de notaris wie er allemaal aanspraak kan maken op een erfenis. Zijn er bijvoorbeeld kinderen uit een eerder huwelijk, of familieleden in het buitenland?

De bank kan dit niet allemaal weten; een notaris kan dat wel, na het doen van onderzoek. Bovendien kan de notaris de erfgenamen ook adviseren: is het wel verstandig om de erfenis te aanvaarden? Als er schulden zijn, is het soms beter om de erfenis niet te aanvaarden.  Als erfgenaam kunt u zelf kiezen: een erfenis aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis aanvaardt, bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Ook heeft de aanvaarding mogelijk gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.

Wie mag de bankzaken van de overledene afhandelen?

Alleen bevoegde personen mogen dat gezamenlijk. Want het is belangrijk dat alleen de persoon of personen die daar ook echt recht op hebben, toegang krijgen tot de bankzaken van de overledene.

Het is voor de bank niet mogelijk om zelf vast te stellen wie er bevoegd zijn. Daarom vraagt de bank om een verklaring van erfrecht. Een notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is. Een executeur is iemand die de erfenis van de overledene mag afwikkelen. Dit alles legt de notaris vast in een akte: de verklaring van erfrecht. Dankzij deze akte weet de bank wie er bevoegd is.

Meestal wijzen de erfgenamen in een volmacht gezamenlijk één erfgenaam aan die namens hen alle bankzaken van de overledene mag afhandelen. Op deze manier hoeven niet alle erfgenamen dat te doen. Dat gaat een stuk sneller.

Moet ik een erfenis altijd aanvaarden?

Nee, dat hoeft niet. Als nabestaande erft u niet alleen bezittingen, zoals het geld dat op de rekening(en) staat van de overledene. Als er schulden zijn, erft u die ook. Daarom is het belangrijk dat u eerst bedenkt wat u eigenlijk met de erfenis wilt doen. En pas daarna of u de bankzaken van de overledene wilt afhandelen.

U hebt 3 keuzes rondom een erfenis:

  • Zuiver aanvaarden: u neemt de gehele erfenis aan, dus bezittingen én schulden. Zijn de schulden groter dan de bezittingen? Dan moet u zelf het restant betalen.
  • Beneficiair aanvaarden: u krijgt de mogelijkheid om eerst de balans op te maken: welke bezittingen en eventuele schulden had de overledene? Pas daarna besluit u of u de erfenis aanvaardt.
  • Verwerpen: u ontvangt niets, geen bezittingen en ook geen schulden. U bent kort gezegd geen erfgenaam meer.

Twijfelt u welke keuze het beste voor u is? Neem dan contact op met een notaris: die kan u hierover adviseren. De bank kan dat niet. Meer informatie over het wel of niet aanvaarden van een erfenis vindt u op notaris.nl.