4. Hoe regel ik de bankzaken van een overleden naaste?

Banken willen het nabestaanden zo makkelijk mogelijk maken. Veel banken hebben een speciale servicedesk. Geef eerst het overlijden door aan de bank van de overledene. De bank helpt u vervolgens graag verder. Wat doet u en wat doet de bank?

Hoe regel ik de bankzaken van een overleden naaste?

Geef het overlijden door aan de bank van de overledene. De bank helpt u vervolgens verder: wat is er allemaal nodig om de nalatenschap af te handelen? Meestal vraagt de bank u om één van de onderstaande zaken:

  • Verklaring van erfrecht: hierin staat onder andere wie de erfgenamen van een overleden persoon zijn. En wie er recht heeft op de erfenis, of wie er bevoegd is om zaken die gaan over de nalatenschap te regelen. Deze verklaring laat u opstellen door een notaris.
  • Verklaring van executele: de overledene kan in een testament iemand hebben benoemd die de nalatenschap mag beheren namens alle erfgenamen. Deze persoon wordt opgenomen in de Verklaring van Executele. Dit document wordt opgesteld door een notaris, maar is een eenvoudiger document dan een verklaring van erfrecht.
  • Andere documenten: zoals een kopie van uw identiteitsbewijs, een kopie van de akte van overlijden, een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register en een vrijwaring.

Een vrijwaring is een verklaring waarin u aangeeft dat u bevoegd bent om de geldzaken van een overleden persoon te regelen. Blijkt later dat dat niet het geval was, dan kan het zijn dat u het geld dat u ontvangen hebt - of een deel daarvan - moet terugbetalen. Een vrijwaring hoeft u niet aan te vragen bij een notaris; u krijgt dit document van de bank, ter ondertekening.

Welke documenten u moet aanleveren, hangt af van de specifieke situatie. Bijvoorbeeld: had de overledene een testament, kinderen uit een eerder huwelijk, of ingewikkelde financiële producten zoals een hypotheek, spaarproducten levensverzekering of een kluis.

Wat doet de bank nadat ik heb gemeld dat er iemand is overleden?

De bank blokkeert de toegang tot alle bankzaken van degene die is overleden. Denk aan rekeningen, betaalpassen en creditcards. Ook de toegang tot online bankieren wordt geblokkeerd.

Open blijven alleen gezamenlijke rekeningen, zoals en/of-betaalrekeningen en gezamenlijke spaarrekeningen. De overgebleven rekeninghouder kan dus nog wel over de gezamenlijke rekening beschikken. Geld te storten op de rekening(en) van de overledene kan nog wel.

Heeft de bank alle benodigde documenten ontvangen, bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht? Dan geeft de bank de rekeningen van de overleden persoon weer vrij, zodat de erfgenamen de financiële zaken kunnen afhandelen. Het kan ook zijn dat de bank de rekening(en) op verzoek van de bevoegde partij (bijvoorbeeld executeur of erfgenamen gezamenlijk) opheft en het geld overboekt naar de erfgenamen.