1. Checklist banken verklaring van erfrecht

Het overlijden van een naaste is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Vaak komt er ook veel geregel op u af. Ook wat betreft bankzaken. Om toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van een overledene, hebt u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Om het voor u duidelijker te maken wanneer u (waarschijnlijk) wel een verklaring van erfrecht nodig hebt en wanneer niet, ontwikkelden banken een compacte checklist voor u.

Wel een verklaring van erfrecht nodig?

Blijkt dat u inderdaad een verklaring van erfrecht nodig hebt? En heeft de bank dat bevestigd? Ga dan naar een notaris. Deze kan een verklaring van erfrecht voor u opstellen.

Geen verklaring van erfrecht nodig?

  • Blijkt uit de checklist dat u geen verklaring van erfrecht nodig hebt? Dan vraagt de bank u misschien wel om andere documenten. Bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitsbewijs, een kopie van de akte van overlijden, een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register en een ondertekende ‘vrijwaring’.
  • Een vrijwaring hoeft u niet aan te vragen bij een notaris; als u geen verklaring van erfrecht nodig hebt, krijgt u dit document van de bank, ter ondertekening.
  • Een vrijwaring is een verklaring waarin u aangeeft dat u bevoegd bent om met de bank te handelen in de plaats van de overleden rekeninghouder. De bank geeft u toegang tot de bankrekening van de overledene, zonder dat volledig is vastgesteld dat u ook echt bevoegd bent. U hoeft immers geen verklaring van erfrecht aan te leveren.
  • Blijkt later dat u toch niet bevoegd was? Of dat u niet de enige bevoegde was? Dan kan het zijn dat u het geld dat u ontvangen hebt - of een deel daarvan - moet terugbetalen. Daarvoor tekent u in de vrijwaring. Daarmee is een vrijwaring dus een schadeloosstelling voor de bank voor het geval dat de bank aan iemand heeft uitbetaald die niet bevoegd is.