Verklaring van erfrecht? Check direct

Het overlijden van een naaste is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Vaak komt er ook veel geregel op u af. Ook wat betreft bankzaken. Om toegang te krijgen tot de bankrekening(en) van een overledene, hebt u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Wat is dat precies? Wanneer en waarom vragen banken om zo’n verklaring? En: heb ik zo’n verklaring nodig? U leest het hier.

Check direct

Banken ontwikkelden een compacte checklist, om het voor u duidelijker te maken wanneer u waarschijnlijk wel een verklaring van erfrecht nodig hebt en wanneer niet.

Direct naar de checklist

 

 

1. Wat is een verklaring van erfrecht?

Dat is een akte, opgesteld door de notaris. Daarin staat onder andere wie de erfgenamen van de overledene zijn. En wie er recht heeft op de erfenis, of wie er bevoegd is om zaken te regelen die te maken hebben met de nalatenschap. Bijvoorbeeld de bankzaken.
Lees hier wat een verklaring van erfrecht is.

2. Wanneer een verklaring van erfrecht?

Als een naaste van u is overleden, en u toegang wilt tot de rekening(en) van de overleden persoon. Met een verklaring van erfrecht bewijst u wie recht heeft op die toegang. Toch zijn er situaties waarin de bank zo’n verklaring niet nodig vindt.
Lees hier wanneer een verklaring waarschijnlijk nodig is.

3. Waarom heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Het is belangrijk dat het geld van een overleden persoon terechtkomt bij de juiste personen: de mensen die er recht op hebben. Met een verklaring van erfrecht weten banken zeker dat dat gebeurt. En dat wij als bank met de juiste persoon handelen.
Lees hier waarom een verklaring van erfrecht nodig is.

4. Hoe regel ik de bankzaken van een overleden naaste?

Veel banken hebben een speciale Nabestaanden servicedesk. Geef eerst het overlijden door aan de bank van de overledene. De bank helpt u vervolgens verder. Wat doet u en wat doet de bank?
Lees hier hoe u de bankzaken van een overleden naaste regelt.

5. Wat betekent…?

Bij het regelen van de (bank)zaken van een overledene komt veel kijken. Ook krijgen nabestaanden te maken met woorden die soms extra uitleg behoeven.
Lees hier onze uitleg bij enkele veelgebruikte woorden.