1 minuut

Kunnen ouders nog borg staan voor de hypotheek van hun kind?

Banken kunnen bij het verstrekken van een hypotheek nog steeds afwijken van de in de GHF gestelde normen als er naar eigen oordeel sprake is van een verantwoorde financiering. De bank oordeelt van geval tot geval of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. Dat geldt ook voor de situatie waarin ouders borg willen staan voor de hypotheek van hun kind. De beoordeling is mede afhankelijk van het productenassortiment van de hypotheekverstrekker.

Meer informatie