1 minuut

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?

De Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) bepaalt dat de bank uw aanvraag voor een hypotheek individueel beoordeelt op basis van uw financiële positie, het betalingsgedrag in het verleden en de waarde van het onderpand. De maximale bruto woonlast (rente en aflossing vóór aftrek van hypotheekrente) wordt bepaald op basis van door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) vastgestelde Woonlastpercentages.

Zie ook Regels voor hypotheekverstrekking.

Meer informatie