1 minuut

Wat als ik op vakantie ben en mijn afschrijvingen niet kan controleren?

De vierde Veiligheidsregel (controleer uw bankrekening) vermeldt dat als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, de bank u kan vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was. Dit geldt ook als u tijdens uw vakantie geen internet tot uw beschikking heeft. Overigens, veel mensen controleren hun banksaldo via hun tablet of smartphone ook op vakantie, net zoals zij blijven e-mailen en actief zijn op social media.

Voor meer informatie over de veiligheidsregels kunt u terecht bij de Betaalvereniging Nederland