1 minuut

Is er sprake van een verschuiving van de bewijslast richting consument?

Nee. Banken blijven onveranderd verantwoordelijk voor de bewijslast. De bewijslast dat de consument grof nalatig zou hebben gehandeld, ligt volgens de wet bij de bank.