Veiligheid
1 minuut

Hoe vaak komen plofkraken voor?

Het aantal plofkraken is in 2017 met bijna 18% gedaald ten opzichte van 2016 en kwam uit op 65. Zie nieuwsbericht d.d. 20 februari 2018: Minder plofkraken in 2017.
Banken werken nauw samen met de politie om er voor te zorgen dat het aantal plofkraken verder daalt.