1 minuut

Uniforme veiligheidsregels: Waarom zijn de Uniforme veiligheidsregels particulieren opgesteld?

De Veiligheidsregels zijn opgesteld om voor consumenten op consistente en transparante wijze de veiligheidsregels voor elektronisch bankieren en - betalen te formuleren. Als consumenten de Veiligheidsregels naleven dan kunnen zij erop rekenen dat zij het bedrag vergoed krijgen dat zonder hun toestemming van hun rekening is gehaald.

Meer over de veiligheidsregels.