1 minuut

EVA/Ifi -registratiesysteem - Wie heeft mij geregistreerd in het het EVA/ Ifi register?

Om er achter te komen welke instantie u heeft geregistreerd, kunt u uw eigen bank vragen wie dit is geweest. De instantie die u heeft geregistreerd kan u als enige vertellen waarom dit is gebeurd. Andere banken/instellingen hebben hier geen inzage in.