1 minuut

EVA/Ifi -registratiesysteem - Waar kan ik bezwaar maken tegen opname in het register?

Bent u het niet eens met de registratie van uw gegevens in het Incidentenregister of het Externe Verwijzingsregister? Dan kunt u bezwaar maken bij de financiële instelling die u heeft geregistreerd. De klachtenprocedure vindt u op de website van uw bank of financiële instelling. Leidt dat niet tot oplossing van het geschil, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) of de bevoegde rechter.