1 minuut

EVA/Ifi -registratiesysteem - Krijg ik bericht als ik ben opgenomen in het register?

In beginsel wordt u ervan op de hoogte gesteld als u bent opgenomen in het Externe Verwijzingsregister. Maar in sommige gevallen is dat niet in het belang van opsporing of onderzoek. Dan blijft de mededeling van opname in het register achterwege.