1 minuut

EVA/Ifi -registratiesysteem - Hoe kom ik te weten wat er over mij geregistreerd is? (Incidentenregister financiële instelling / Externe Verwijzingsregister)

Hebt u vernomen dat u bent opgenomen in het Incidentenregister van een financiële instelling of het Externe Verwijzingsregister? Dan kunt u een schriftelijk verzoek om inzage indienen. Dat kunt u doen bij de afdeling Veiligheidszaken van de betrokken financiële instelling. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
Ook kunt u terecht bij het Bureau Kredietregistratie (BKR)