1 minuut

Wat is een 'systeemrelevante' bank?

Systeembanken zijn banken waarvan het faillissement ernstige schade kan berokkenen aan andere financiĆ«le instellingen, consumenten, bedrijven en de gehele maatschappij. Het beleid van toezichthouders ECB en DNB is erop gericht de kans op en de gevolgen van een faillissement van een systeembank zoveel mogelijk te verkleinen. Systeembanken moeten daarom voldoen aan hogere kapitaaleisen en staan onder verscherpt toezicht. Naast de hogere kapitaalseisen worden er herstel en resolutieplannen opgesteld. Door de hogere kapitaalseisen en deze plannen wordt het besmettingsrisico van het faillissement van een systeembank naar de rest van de economie zoveel mogelijk ingeperkt.