1 minuut

Wat is het Single Resolution Mechanism?

Het Single Resolution Mechanism (SRM) vormt de tweede pijler van de bankenunie. Dit raamwerk beschrijft de manier waarop overheden, prudentiƫle toezichthouders en resolutie autoriteiten moeten samenwerken in geval van grensoverschrijdende problemen, harmoniseert de instrumenten op Europees niveau die toezichthouders tot hun beschikking hebben (bijvoorbeeld het toepassen van bail-in) en verplicht het banken tot het opstellen van herstel- en resolutieplannen.

Het SRM is op hoofdlijnen op dezelfde wijze ingericht als het SSM. Het hoofdbestuur zetelt in Brussel. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de aanpak van crisismanagement voor alle banken waarop de ECB direct toezicht houdt. Effectief crisismanagement is lastig bij grensoverschrijdende activiteiten, door het grote aantal partijen (toezichthouders, ministeries etc.) dat erbij betrokken is. Daarom is de reikwijdte van de SRM board breed opgevat en vallen hier ook banken onder die grensoverschrijdend opereren. Alle overige banken zullen onder de verantwoordelijkheid staan van de nationale resolutie autoriteit. Voor Nederland is DNB als nationale resolutie-autoriteit (NRA) aangewezen.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op deze pagina.