1 minuut

Wat is het Single Resolution Funds?

Onder het Single Resolution Mechanism (SRM) valt ook het resolutiefonds. Het fonds wordt gefinancierd door de Europese banken en is primair bedoeld voor die kosten die niet door middel van bail-in gefinancierd kunnen worden. Vanaf 2016 kan het fonds in bijzondere omstandigheden, worden ingezet voor het opvangen van verliezen en versterking van kapitaalbuffers. Het fonds wordt in een periode van 9 jaar door alle banken die deelnemen aan de Europese Bankenunie gevuld met ongeveer 55 miljard euro.

Kijk hier voor meer informatie over het Single Resolution Board.