1 minuut

Wat is bail-in? Wanneer kan dit worden ingezet?

Bail-in houdt in dat de kosten en gevolgen van een bank in problemen worden genomen gezamenlijk door haar aandeelhouders en haar vreemd vermogen verschaffers. In plaats dat een bank in de problemen door de overheid gered wordt met het geld van belastingbetalers, de zogenoemde bail-out, zijn nu de investeerders en schuldeisers van de bank degenen die geld inleggen om een bank te redden of overeind te houden, via bail-in. Vreemd vermogen wordt op die manier onder strenge voorwaarden in aandelenvermogen. Een eventuele beslissing tot bail-in wordt in gang gezet door de SRB.