1 minuut

Wat is het verschil tussen een herstelplan en een resolutieplan?

In een herstelplan leggen banken vast welke maatregelen zij nemen als hun financiële stabiliteit in het geding is. Op die manier zijn banken beter voorbereid op mogelijke problemen en kunnen deze beter, sneller en efficiënter worden aangepakt. Resolutieplannen worden door de resolutie autoriteit (De SRB) opgesteld en treden in werking als de bank niet meer zelf is staat is om dreigend onheil af te wenden. Het doel is om de essentiële activiteiten van een bank te waarborgen en de gevolgen voor de financiële stabiliteit en de belastingbetaler te beperken.

Meer informatie vindt u op de pagina Bankenunie.