1 minuut

Wat is het depositogarantiestelsel?

Mocht een bank onverhoopt failliet gaan dan garandeert het depositogarantiestelsel bepaalde tegoeden van rekeninghouders tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank. De banken bouwen hiertoe tot 2024 gezamenlijk een fonds op. De Nederlandsche Bank (DNB) voert de regeling uit. Dit betekent dat rekeninghouders bij DNB aanspraak kunnen maken op hun vergoeding uit het depositogarantiestelsel.

In november 2015 heeft de Europese Commissie ook een voorstel gepubliceerd met plannen voor een Europese Deposit Insurance Scheme (EDIS).

Meer informatie vindt u op de pagina Bankenunie en op de pagina Depositogarantiestelsel.