Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 29. Hoe wordt de Gedragscode geëvalueerd?

In 2021 zal de Gedragscode voor het eerst geƫvalueerd worden door een onafhankelijk extern advies- of onderzoeksbureau. De NVB, de afzonderlijke banken en eerder geraadpleegde partijen zullen bij de evaluatie worden betrokken. Naar aanleiding van een evaluatie en op eigen initiatief van de banken kan de Gedragscode worden gewijzigd.

Daarnaast kunnen via reguliere gesprekken die de NVB voert met stakeholders altijd vragen en opmerkingen kenbaar worden gemaakt in de aanloop naar de evaluatie. Ook zal er aan de hand van analyse van klachtenmeldingen en uitspraken bij Kifid zicht ontstaan op mogelijke verbeterpunten in de Gedragscode.

Veelgestelde vragen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering