Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 22. Wat is de relatie tussen het artikel over bijzonder beheer uit de Gedragscode en de NVB-Handreiking Bijzonder Beheer?

In 2015 heeft de NVB de Handreiking Bijzonder beheer opgesteld. In de Handreiking zijn algemene richtlijnen opgenomen over wat een zakelijke klant in bijzonder beheer mag verwachten van zijn of haar bank. De Handreiking geldt voor alle klanten met een zakelijke financiering, ongeacht of ze onder de Gedragscode vallen. Het artikel bijzonder beheer in de Gedragscode is alleen van toepassing op zakelijke klanten die onder de Gedragscode vallen en dus aan de criteria voor het toepassingsbereik voldoen. De algemene richtlijnen uit de Handreiking Bijzonder Beheer gelden voor kleinzakelijke klanten naast de normen in de Gedragscode.

Veelgestelde vragen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering