Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 6. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de Gedragscode wordt nageleefd?

Alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op de Nederlandse markt van financiering voor de doelgroep verbinden zich aan de Gedragscode. Dit geldt ook voor in Nederland gevestigde dochterondernemingen, waarvan een bank volledig eigenaar is. Banken zullen op hun website vermelden dat zij zich gecommitteerd hebben aan de Gedragscode. Verder zal een onafhankelijke partij in opdracht van de NVB de Gedragscode monitoren en op jaarlijkse basis verslag doen van haar bevindingen.

Veelgestelde vragen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering