Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 9. Hoe weet u of de Gedragscode van toepassing is op uw financiering?

Tijdens het aanvraagproces zal de bank nagaan of de Gedragscode van toepassing is. Als dat zo is, zal de bank dat in de financieringsdocumentatie aan de klant schriftelijk bevestigen. U kunt gebruikmaken van dit hulpmiddel om na te gaan of (uw aanvraag van) een financiering mogelijk onder de Gedragscode valt. U kunt geen rechten ontlenen aan de uitkomst. Uw bank beoordeelt uiteindelijk of u onder de Gedragscode valt en zal dit aan u aangeven.