Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 17. Op welke wijze stelt de bank de marktwaarde op groepsniveau vast?

Voor het vaststellen van de marktwaarde van de beleggingen in commercieel verhuurd onroerend goed op groepsniveau gelden dezelfde uitgangspunten als voor het vaststellen van de jaaromzet op groepsniveau (zie vraag 16). Als hoofdregel geldt dat de bank bij de vaststelling van de marktwaarde kijkt naar alle (rechts)personen, waarmee de kredietnemer organisatorisch is verbonden.

Veelgestelde vragen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering