Ondernemen Financieren
1 minuut

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering - 1. Wat is de Gedragscode?

In de Gedragscode staan minimumnormen waar banken zich aan houden bij het verstrekken van financieringen aan kleinzakelijke klanten. Het betreft een vorm van zelfregulering. De Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in nauwe samenspraak met haar leden. Er heeft daarbij overleg plaatsgevonden met ondernemingsvertegenwoordigers, ministeries en toezichthouders.

Veelgestelde vragen Gedragscode Kleinzakelijke Financiering