1 minuut

Informeren banken hun klanten als de variabele rente wijzigt?

Bij een variabele rente die automatisch een andere rente volgt, is dat niet mogelijk. Bij andere vormen van variabele rente informeren banken hun klanten altijd. Banken zijn wettelijk verplicht om dat tijdig te doen: minstens 2 weken vóór de nieuwe variabele rente geldt. Banken zijn ook verplicht om te melden welk onderdeel van de variabele rente verandert. Het is niet verplicht om aan te geven met welk percentage een onderdeel is veranderd.

Lees hierover meer op de pagina rente.