1 minuut

Hoe financieren banken mijn krediet?

Banken gebruiken zowel eigen vermogen als vreemd vermogen om de door hen verstrekte kredieten te financieren. Banken moeten voor elke uitgeleende euro een bepaald percentage eigen vermogen aanhouden. Het deel van de lening dat niet met eigen vermogen wordt gefinancierd vormt het 'vreemd vermogen'. Hiervoor trekken de banken spaargeld aan, op de geldmarkt (leningen met korte looptijd) en op de kapitaalmarkt (leningen met lange looptijd). Ook kunnen banken geld lenen bij de Europese Centrale Bank.

Bekijk ook de animatie: Wat doet een bank?