1 minuut

Welke fiscaal gefaciliteerde producten vallen onder het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten?

  • Lijfrente (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten). 
  • Gouden handdruk (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten). 
  • Overig stamrechtkapitaal.
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet onder de regels valt van wettelijke waardeoverdracht.
  • Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). 
  • Kapitaalverzekering, inclusief Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

Lees meer over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.