1 minuut

Is het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten ook van toepassing op andere aanbieders dan banken en verzekeraars?

Overige aanbieders - die geen lid zijn van het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken - kunnen op eigen verzoek deelnemen. Voorwaarde is dat zij onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en bevoegd zijn om fiscaal gefaciliteerde producten aan te bieden. Overige aanbieders zijn met name beleggingsinstellingen. Deze PSK-deelnemers geven ook informatie op hun websites over wat u moet doen als u een opdracht wilt geven voor een kapitaaloverdracht naar een andere financiƫle instelling.

Lees meer over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.