1 minuut

Hoe stap ik met mijn beleggingen over naar een andere bank?

Meer informatie hierover vindt u onder Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten.