1 minuut

Bank voor de klas

Tijdens de Week van het geld (27 t/m 31 maart 2017) bieden de Nederlandse banken samen een financieel gastlesprogramma aan voor het basisonderwijs: Bank voor de klas.

Bank voor de klas

Bank voor de klas is een project van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en onderdeel van de Week van het geld. Deze week is een initiatief van Wijzer in geldzaken.

Omgaan met geld

In de Week van het geld verzorgen enthousiaste bankmedewerkers gastlessen aan leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Tijdens de gastles leren scholieren van alles over verstandig omgaan met geld. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen al jong leren omgaan met geld, ze daar op volwassen leeftijd profijt van hebben. Bank voor de Klas maakt kinderen op een speelse manier bewust van financiële keuzes waar ze voor komen te staan.

Dat de gastlessen effect hebben, is gebleken. Het Nibud heeft dit in 2016 onderzocht. Zie daarvoor dit overzicht: Bankvoordeklas.nl/effectmeting.

Financiële educatie in het onderwijs

De NVB wil graag dat financiële educatie wordt verankerd in het onderwijs. Op dit moment heeft financiële educatie nog geen vaste plek in het onderwijs. Daardoor krijgen leerlingen de stof alleen als onderdeel van andere vakken zoals rekenen. Daarom heeft de NVB Bank voor de klas ontwikkeld. In de Week van het geld geven duizenden enthousiaste bankmedewerkers gastlessen op basisscholen in heel Nederland. Hierbij gebruiken ze het educatieve spel Cash Quiz.

Voor meer informatie, kijk op Bankvoordeklas.nl.