2 minuten

Banken over hypotheken

Bankenoverhypotheken.nl geeft informatie over veelbesproken hypotheekonderwerpen.

Om in te spelen op de uiteenlopende vragen van woningeigenaren over hun lopende hypotheek maar ook vragen van nieuwkomers op de woningmarkt, lanceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) najaar 2016 samen met haar leden de website: Bankenoverhypotheken.nl.

Het gaat om een ‘portal’ die naast nieuwe informatie de eerdere initiatieven van de NVB bundelt, zoals woningeigenaren met restschulden en de mogelijkheden voor hypotheekverlening aan zelfstandigen en flexwerkers.

Verantwoord lenen staat voorop

‘Verantwoord lenen staat voorop’, is het uitgangspunt van de nieuwe website. Het bepalen van de leencapaciteit van consumenten voor een hypotheek is altijd een individuele zaak. Voor banken is belangrijk dat zij binnen de geldende regels voldoende ruimte hebben voor de beoordeling van de leencapaciteit van consumenten. Daardoor zouden in specifieke gevallen - waarin dat verantwoord is - consumenten iets meer kunnen lenen. Banken steunen de nieuwe leennormen voor 2017 (Regeling Hypothecair Krediet) die minister Dijsselbloem van Financiën oktober 2016 publiceerde en de verruiming daarin voor tweeverdieners, maar zien op dit moment geen aanleiding voor verdere verruiming van de leennormen.

Website speelt in op actuele thema’s en discussies

Vele woningeigenaren vragen zich in deze tijd af welke mogelijkheden er bestaan om met hun lopende hypotheek mee te kunnen profiteren van de historisch lage rente. Ook is het voor veel consumenten niet duidelijk wanneer zij wel of niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Thema’s op de website zijn bij voorbeeld: leencapaciteit, geen vast inkomen, rentemiddeling, risico-opslag, hypotheken voor ouderen en vergoeding bij vervroegd aflossen. De website speelt in op actuele ontwikkelingen en discussies; nieuwe onderwerpen kunnen op ieder moment worden toegevoegd. Zo zijn onlangs de thema's BKR registratie en Hypotheek bij nieuwbouw toegevoegd.

Informatie bieden en belangrijke signalen opvangen

De NVB hecht aan een goede dialoog over de verschillende hypothecaire thema’s en onderwerpen. De website biedt de bezoekers daarom de mogelijkheid vragen te stellen of aan te geven welke aanvullende informatie gewenst is. De NVB wil zo borgen dat de website niet alleen informatie biedt maar dat ook belangrijke signalen kunnen worden opgevangen waarop de bankensector zo nodig kan inspelen.