2 minuten

Veilig bankieren

Banken zien dat criminelen de manier waarop zij klanten proberen te verleiden om vertrouwelijke gegevens te verstrekken in hoge mate perfectioneren. Daarom blijven banken inzetten op het waarschuwen van de klant met bewustwordingscampagnes als ‘Hang op, klik weg, bel uw bank.’

12 januari 2016 startten Betaalvereniging Nederland en de gezamenlijke banken een nieuwe veilig bankieren campagne. Meer informatie vindt u op Veiligbankieren.nl.

Online zelfverdediging: Hang op, klik weg, bel uw bank!

Eerder werd een veilig bankieren campagne geïntroduceerd met als motto ‘Hang op, klik weg, bel uw bank!’. Met deze campagne krijgt het Nederlandse publiek tools aangereikt om zich tegen internetcriminaliteit te wapenen.

Phishing

De campagne 'Veilig bankieren' van 2012 was een vervolg op de campagne die de Nederlandse Vereniging van Banken in 2010 voerde. Ging het toen vooral om het bieden van inzicht in hoe criminelen te werk gaan, in 2012 stond het verschijnsel phishing centraal. Een onbekend groot aantal mensen ontvangt geregeld e-mails die van de bank lijken te zijn, waarmee criminelen hengelen naar de persoonlijke gegevens van klanten van banken. De mail is niet van de bank afkomstig en is dus feitelijk een nepmail. Het motto van de campagne was dan ook: 'Nepmail, daar trapt u niet in!' Banken vragen nooit in e-mails naar persoonlijke bankgegevens en inlogcodes. Hetzelfde geldt voor de telefoon. Banken vragen nooit via de telefoon naar beveiligingscodes. Mensen worden aangespoord deze e-mails te verwijderen en niet in te gaan op telefonische verzoeken om inlogcodes.

Website Veilig bankieren

De campagnes gaan gepaard met een massamediale aanpak (tv-commercials en advertorials in bladen en op internet) en de website veiligbankieren.nl. Op de website is informatie te vinden over phishing en andere vormen van fraude als schadelijke software. Nederlandse banken versterken het effect van de campagne door via hun eigen kanalen ook aandacht te besteden aan het onderwerp.