1 minuut

Toekomstgericht Bankieren

Het bestuur van de NVB presenteerde 14 oktober 2014 een pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’. Hierin geven de gezamenlijke banken aan hoe zij dienstbaar en duurzaam willen bankieren.

Het pakket bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste een Maatschappelijk Statuut (waarin de rol van banken in de samenleving en de gedeelde waarden van de sector worden beschreven). Ten tweede een nieuwe Code Banken (die goed bestuur binnen iedere bank borgt en waarin principes voor integere en beheerste bedrijfsvoering en principes over goed risicobeleid en de inrichting van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn vastgelegd). En tot slot Gedragsregels voor individuele medewerkers (waar zij voor staan en waarop zij aanspreekbaar zijn).