Financiele Educatie - Week vh geld
1 minuut

Financiële educatie

Het wordt steeds belangrijker dat kinderen al op jonge leeftijd met geld leren omgaan. De NVB hecht groot belang aan financiële educatie. Door kinderen jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid als ze volwassen zijn.

De NVB vindt het belangrijk dat consumenten financieel zelfredzaam zijn en wil dat kinderen al jong verstandig met geld leren omgaan.

Highlights
  • De overheid laat meer financiële beslissingen over aan burgers en betalingen verlopen steeds vaker digitaal. Die ontwikkelingen maken geldzaken ingewikkelder.
  • Het vergoten van financiële kennis is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van consumenten en banken.
  • Jong geleerd is oud gedaan, blijkt uit onderzoek. Kinderen die jong leren omgaan met geld zijn op latere leeftijd beter in staat verstandige financiële keuzes te maken.
  • De NVB pleit er daarom voor dat financiële educatie een vast onderdeel wordt van het onderwijs.
  • De banken ontplooien en steunen initiatieven op het gebied van financiële educatie voor basis- en voortgezet onderwijs.
  • Bankmedewerkers geven gastlessen op basisscholen tijdens de Week van het geld. De NVB heeft ook interactieve lessen ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs.
Week van het geld

Tijdens de landelijke Week van het geld (12 t/m 16 maart 2018) geven duizenden enthousiaste bankmedewerkers in totaal 4160 gastlessen financiële educatie, op basisscholen door heel Nederland. Hiermee worden naar schatting 100.000 leerlingen in het basisonderwijs bereikt. Met het programma Bank voor de klas, met als thema dit jaar: samen sparen voor de klas. Want wie kan sparen, is beter voorbereid op de toekomst. Lees meer

Medewerkers van 16 banken gaven in 2017 ruim 4.000 gastlessen op 2.150 basisscholen tijdens de Week van het geld. Doel is kinderen op jonge leeftijd verstandig met geld leren omgaan. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in Geldzaken en werd in 2017 voor de zevende keer gehouden. Uit een evaluatie van het Nibud blijkt dat kinderen meer over geldzaken weten na de gastlessen.

Lees meer op Bankvoordeklas.nl.