Wonen

Banken spelen een belangrijke rol op de Nederlandse woningmarkt. In totaal hebben banken voor ruim € 600 miljard aan hypotheken uitstaan. Van alle nieuwe hypotheken wordt ongeveer 60% door banken verstrekt.

De NVB vindt dat een goed functionerende woningmarkt een voorwaarde is voor een gezonde economie. Dat vereist onder andere dat hypothecaire leennormen aansluiten bij de ontwikkelingen op de woningmarkt en dat er voldoende financieringsmogelijkheden zijn voor specifieke doelgroepen, zoals zelfstandigen, ouderen en starters.

De laatste jaren zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd op de woningmarkt, onder andere door beperking van de fiscale renteaftrek en aanscherping van de leennormen. De NVB vindt dat er nu vooral behoefte is aan voorspelbaarheid en duidelijkheid voor consumenten. Op die manier kan het toenemende vertrouwen in de woningmarkt worden gewaarborgd.

Banken doen er alles aan om hun klanten zo goed mogelijk te adviseren over de gevolgen van nieuwe regels en hun mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek. Het is belangrijk dat consumenten zich ervan bewust zijn dat zij zelf hun risico’s kunnen beperken. Zo kan het voor woningeigenaren, waarvan het inkomen dat toelaat, raadzaam zijn extra af te lossen op hun hypotheek. Dat verkleint de kans op een restschuld en draagt bij aan de stabiliteit van de woningmarkt.