Verduurzaming woningmarkt

Banken stimuleren woningeigenaren zich te verdiepen in de mogelijkheden voor verduurzaming van hun woning. Anders dan soms wordt gedacht, zijn niet alle maatregelen even kostbaar of ingrijpend, terwijl het woongenot wel toeneemt.

Highlights

  • In Nederland zijn er verschillende initiatieven die woningeigenaren stimuleren hun woning te verduurzamen, zoals het het Nationaal EnergiebespaarfondsNul-op-de-meter-verbouwingen en de mogelijkheid extra te lenen voor verduurzamingsmaatregelen.
  • De overheid gaf tot voorjaar 2017 subsidie aan woningeigenaren die minstens twee verduurzamingsmaatregelen doorvoeren. Deze regeling werd ondersteund door de landelijke campagne Energie besparen doe je nu. De banken onderschrijven het belang van deze campagne. Afhankelijk van de kabinetsformatie wordt een nieuw bedrag aan subsidie ter beschikking gesteld.
  • Toch verloopt de verduurzaming van woningen langzamer dan gewenst. Een van de redenen is dat woningeigenaren niet snel investeren in verduurzaming als zij verwachten korter in de woning te blijven wonen dan het duurt om de investering terug te verdienen.
  • Banken willen woningeigenaren stimuleren zich te verdiepen in de vele mogelijkheden om hun woning te verduurzamen. Dat kan vooral op het moment van de hypotheekaanvraag. Niet alle maatregelen zijn zeer ingrijpend of kostbaar, terwijl het woongenot wel toeneemt.
  • De Tijdelijke Regeling hypothecair krediet biedt de mogelijkheid tot extra financiering voor het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Zoals altijd geldt natuurlijk wel dat de woonlasten met inbegrip van de extra financiering verantwoord moeten zijn. Dit wordt per geval beoordeeld.
  • Met het oog op de lage spaarrente kan het voor woningeigenaren ook aantrekkelijk zijn spaargeld aan te wenden voor verduurzamingsmaatregelen.

Terugverdientijd

Woningeigenaren hebben de keuze uit een groot aantal verduurzamingsmaatregelen. Hierbij is inzicht in de verwachte terugverdientijd van groot belang. Investeringen in energiebesparing hebben doorgaans een kortere terugverdientijd dan investeringen in het opwekken van duurzame energie. Wie verwacht niet zo lang meer in de huidige woning te blijven, kan dan ook beter voor spouwmuurisolatie (terugverdientijd 3,3 jaar) dan zonnepanelen (10 jaar) kiezen. De terugverdientijd van vloerisolatie (9 jaar) en dakisolatie (7 jaar) valt daar tussenin. Meer informatie op Milieucentraal.