Restschulden

Als de verkoop van een woning onvoldoende oplevert voor de aflossing van de hypotheek, kan de bank in veel gevallen de restschuld meefinancieren in de nieuwe hypotheek. Natuurlijk moeten de woonlasten dan wel verantwoord zijn. Banken dragen daarmee bij aan het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.

Highlights

  • Het vooruitzicht van een restschuld na verkoop van de woning is voor veel mensen een reden om niet te verhuizen. Dat belemmert de doorstroming op de woningmarkt.
  • Bij nieuwe hypotheken mag de lening niet hoger zijn dan 100% (2019) van de woningwaarde. Maar in geval van een restschuld mogen banken van deze regel afwijken. Dat maakt het mogelijk om de restschuld mee te financieren in de nieuwe hypotheek. Uiteraard moet per geval worden getoetst of het meefinancieren van de restschuld verantwoord is.
  • Voor degene die een hypotheek heeft die hoger is dan de woningwaarde maar (nog) geen plannen heeft om te verhuizen, kan het raadzaam zijn om extra af te lossen.
  • De rente die wordt betaald over de restschuld is 15 jaar fiscaal aftrekbaar. Dit verlicht de lasten van consumenten met een restschuld en draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt.