Regels voor Hypotheekverstrekking

In de wet is vastgelegd hoeveel een woningkoper mag lenen in verhouding tot het inkomen en de woningwaarde. De NVB erkent het belang van verantwoorde hypotheekverstrekking en gedegen normen die aansluiten bij ontwikkelingen op de woningmarkt.

Highlights

  • In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is wettelijk vastgelegd hoeveel een woningkoper mag lenen in verhouding tot het inkomen en de waarde van de woning. Deze hypotheeknormen zijn gebaseerd op berekeningen van het Nibud.
  • Banken en andere hypotheekverstrekkers mogen in individuele gevallen afwijken van de algemene norm. Dat moet dan wel worden gemotiveerd (‘pas toe of leg uit’).
  • Op 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. De rente is alleen nog fiscaal aftrekbaar als de hypotheek annuïtair of lineair wordt afgelost. Deze regel geldt niet voor hypotheken die vóór die datum zijn afgesloten, behalve voor het extra leningdeel als de hypotheek tussentijds wordt verhoogd.
  • In de wettelijke regeling wordt bepaald hoe hoog uw hypotheek mag zijn ten opzichte van de waarde van de woning. Een uitzondering mag worden gemaakt wanneer sprake is van een bestaande restschuld. Deze restschuld mag worden meegefinancierd in een nieuwe hypotheek. Wel geldt dat de hoogte van de hypotheek verantwoord moet zijn, bijvoorbeeld in relatie tot het inkomen. In veel gevallen maakt een bank afspraken over de aflossing van de restschuld.
  • De toetsrente voor het derde kwartaal van 2018 bedraagt 5%. Lees meer op AFM.nl.

Standpunt NVB

Sinds 2016 worden voorgestelde wijzigingen van de hypotheeknormen ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen, waaronder banken. De NVB erkent het belang van verantwoorde hypotheekverstrekking en hecht daarom aan gedegen normen. Deze moeten wel aansluiten op ontwikkelingen op de woningmarkt. Dat is onder andere belangrijk voor een goede doorstroming op de woningmarkt en om voldoende mogelijkheden te bieden aan woningkopers zonder vast inkomen of op latere leeftijd. De NVB is hierover in gesprek met de wetgever en de toezichthouder.