Hypotheken

Banken hechten aan een gezonde en goed functionerende woningmarkt. Als verstrekkers van hypotheken spelen banken hierin een belangrijke rol. Daarom zetten banken zich in voor gedegen leennormen, voldoende financieringsmogelijkheden voor specifieke doelgroepen en het beperken en voorkomen van restschulden.

Highlights

  • De NVB vindt dat een goed functionerende woningmarkt een voorwaarde is voor een gezonde economie. Banken verstrekken ongeveer 60 procent van alle nieuwe hypotheken. De meeste daarvan zijn annuïtaire hypotheken.
  • Alle banken moet zich houden aan de hypothecaire leennormen, die sinds 2013 wettelijk zijn vastgelegd. De NVB is voortdurend in gesprek met de wetgever en andere stakeholders over hypotheekverstrekking in het algemeen en leennormen in het bijzonder.
  • Nieuwe hypotheken moeten sinds 1 januari 2013 annuïtair of lineair worden afgelost om nog in aanmerking te komen voor de fiscale renteaftrek. Voor hypotheken van vóór 2013 geldt deze bepaling niet.

Hypotheek voor specifieke doelgroepen

Banken hechten eraan transparant te opereren bij het verstrekken van hypotheken. Vooral als het gaat om hypotheken voor specifieke doelgroepen, zoals woningkopers met een flexibel inkomen of een hogere leeftijd. 

Veelgestelde vragen over hypotheken

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van verschillende individuele factoren, zoals inkomen, waarde van de woning en eventuele schulden. Neem contact op met de bank of adviseur om precies te weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Als aan de consument een consumptief krediet is verstrekt, houdt de hypothecair financier rekening met de daaraan verbonden financiële lasten in die zin dat hij per maand ten minste 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of ten minste 2% van de oorspronkelijke kredietsom bij aflopend krediet in aanmerking zal nemen als financiële lasten, ook al zijn de werkelijke lasten van de consument lager.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing als de consument uiterlijk op de datum van het verstrekken van de hypothecaire financiering het consumptief krediet aflost uit eigen middelen en de overeenkomst inzake het consumptief krediet wordt beëindigd.

Banken kunnen bij het verstrekken van een hypotheek nog steeds afwijken van de in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen gestelde normen als er naar eigen oordeel sprake is van een verantwoorde financiering. De bank oordeelt van geval tot geval of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. Dat geldt ook voor de situatie waarin ouders borg willen staan voor de hypotheek van hun kind. De beoordeling is mede afhankelijk van het productenassortiment van de hypotheekverstrekker.

Nee, het is nog steeds mogelijk om andere hypotheekvormen af te sluiten. Maar om de rente af te mogen trekken moet de lening aflossen in maximaal 30 jaar (360 maanden), en ten minste annuïtair. Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag betaalt, dat bestaat uit rente en aflossing. Ook als u lineair aflost hebt u recht op renteaftrek.

Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bruto maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Tijdens de startfase van de annuïteitenhypotheek betaalt u meer rente en lost u minder af. Later betaalt u juist minder rente en meer aan aflossing. Omdat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor rente, betekent dit dat u in het begin meer fiscaal voordeel geniet en naarmate u minder rente betaalt minder fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening is de hele hypotheekschuld afgelost.

Een huis staat onder water als de verwachte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Door deze zogenaamde onderwaarde kan bij verkoop van het huis een restschuld ontstaan.

Er ontstaat een restschuld als de verkoopprijs van een huis lager is dan de hypotheekschuld die op de woning rust.

Zie voor meer informatie over verduurzaming van de woning: Wonen/verduurzaming-woningmarkt.

Als je een woning koopt, verkoopt of je hypotheek oversluit, heeft dat fiscale gevolgen. Zo zijn sommige kosten bijvoorbeeld aftrekbaar. Met de online checklist eigen woning kan je precies zien waar jij recht op hebt. En hoe je dat kunt regelen. Vul de checklist in op belastingdienst.nl/eigenwoning