Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive)

De Europese hypothekenrichtlijn bevat regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten. Deze richtlijn moet ertoe leiden dat consumenten in de EU-lidstaten een hypotheek op een eenduidige manier kunnen vergelijken en afsluiten.

Highlights

  • De Mortgage Credit Directive (MCD) is een Europese richtlijn voor het aanbieden van en bemiddelen in hypotheken aan consumenten. De richtlijn trad 14 juli 2016 in werking in de Nederlandse wetgeving.
  • De doelstelling van de richtlijn is tweeledig: een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken en een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming.
  • Als gevolg van de richtlijn zijn belangrijke aanpassingen doorgevoerd in de wijze waarop banken en andere hypotheekaanbieders offertes aan woningkopers moeten uitbrengen.
  • Ook zijn er wettelijke regels gekomen voor het vaststellen van de vergoeding bij vervroegde aflossing en zijn de voorwaarden aangepast voor het aanbieden van zogeheten “vreemde valuta hypotheken”.
  • Een andere zichtbare verandering is de invoering van het European Standardised Information Sheet (ESIS). Dit is een gepersonaliseerd informatiedocument dat door de bank aan de klant moet worden verstrekt. Vorm en inhoud zijn voorgeschreven.

Bedrijfs- of beroepsmatige financiering

Voor het aanbieden van een hypothecair krediet aan consumenten gelden eisen op het gebied van zorgplicht, zoals het voorkomen van overkreditering. Aanpassingen in de wetgeving door de komst van de MCD hebben geleid tot een discussie over de reikwijdte van deze regels, bijvoorbeeld in geval van een financieringsaanvraag voor een beleggingspand. De NVB heeft in een brief aan de minister van Financiën zorgen geuit over de toepassing van de hypothecaire leennormen op klanten die niet als consument acteren bij de aankoop van een woning.