Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek? Kijk dan nu al even vooruit. Samen met uw bank.

Want als uw hypotheek afloopt, moet u de lening volledig aflossen of een nieuwe hypotheek afsluiten. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met een drietal ontwikkelingen.

Als de hypotheek verlengd kan worden, dan kunnen de maandlasten stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost. Ook het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een lager inkomen als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen. Het is daarom verstandig om nu al samen met uw bank uw financiële situatie in kaart te brengen om verassingen later te voorkomen. Banken benaderen klanten met een aflossingsvrije hypotheek pro-actief zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden op het aflopen van de hypotheek.   

Kijk ook op: Campagne Word ook aflossingsblij.nl

Wat kunt u doen?

De Nederlandsche Bank schat dat ongeveer 35% van de Nederlandse huiseigenaren een hypotheek heeft die volledig aflossingsvrij is en niet gekoppeld is aan een vermogensopbouwproduct. In veel gevallen gaat het hier om huizenbezitters die door de stijging van de huizenprijzen een flinke overwaarde hebben, en dus niet snel in de problemen zullen komen. Maar er zijn ook huizenbezitters waarvan de hypotheek hoog is ten opzichte van de waarde van de woning. Dan kan het verstandig zijn om nu al bij te sturen, bijvoorbeeld starten met het (periodiek) aflossen van de hypotheek, of het opbouwen van vermogen om straks de hypotheek (deels) mee af te lossen.

Wat doen banken voor hypotheekklanten?

Om er voor te zorgen dat klanten niet voor verrassingen komen te staan, benaderen banken hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek pro-actief. Dit om samen met hen de mogelijke gevolgen van het aflopen van hun hypotheek in kaart te brengen. Op die manier krijgen woningbezitters inzicht in hun financiële situatie zodat zij passende keuzes kunnen maken om ook in de toekomst in de woning te kunnen blijven  wonen. Banken werken daarbij samen met de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank om klanten optimaal te kunnen bereiken. Omdat de financiele situatie en de wensen van klanten met aflossingsvrije hypotheken verschillen streven banken in hun benadering naar maatwerk.

Kijk voor uitgebreide informatie over aflossingsvrije hypotheken op Aflossingsblij.nl.

Veelgestelde vragen over hypotheken

Hoeveel hypotheek u kunt krijgen hangt af van verschillende individuele factoren, zoals inkomen, waarde van de woning en eventuele schulden. Voor meer informatie kijk op: bankenoverhypotheken.nl/thema/leencapaciteit. Neem contact op met uw bank of adviseur om precies te weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Als aan de consument een consumptief krediet is verstrekt, houdt de hypothecair financier rekening met de daaraan verbonden financiële lasten in die zin dat hij per maand ten minste 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of ten minste 2% van de oorspronkelijke kredietsom bij aflopend krediet in aanmerking zal nemen als financiële lasten, ook al zijn de werkelijke lasten van de consument lager.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing als de consument uiterlijk op de datum van het verstrekken van de hypothecaire financiering het consumptief krediet aflost uit eigen middelen en de overeenkomst inzake het consumptief krediet wordt beëindigd.

Banken kunnen bij het verstrekken van een hypotheek nog steeds afwijken van de in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen gestelde normen als er naar eigen oordeel sprake is van een verantwoorde financiering. De bank oordeelt van geval tot geval of het mogelijk is een hypotheek te verstrekken. Dat geldt ook voor de situatie waarin ouders borg willen staan voor de hypotheek van hun kind. De beoordeling is mede afhankelijk van het productenassortiment van de hypotheekverstrekker.

Meer informatie
Kijk op Bankenoverhypotheken.nl

Nee, het is nog steeds mogelijk om andere hypotheekvormen af te sluiten. Maar om de rente af te mogen trekken moet de lening aflossen in maximaal 30 jaar (360 maanden), en ten minste annuïtair. Dit betekent dat u maandelijks een vast bedrag betaalt, dat bestaat uit rente en aflossing. Ook als u lineair aflost hebt u recht op renteaftrek.

Meer informatie
Bankenoverhypotheken.nl

Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bruto maandbedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Tijdens de startfase van de annuïteitenhypotheek betaalt u meer rente en lost u minder af. Later betaalt u juist minder rente en meer aan aflossing. Omdat de hypotheekrenteaftrek alleen geldt voor rente, betekent dit dat u in het begin meer fiscaal voordeel geniet en naarmate u minder rente betaalt minder fiscaal voordeel. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening is de hele hypotheekschuld afgelost.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Bankenoverhypotheken.nl/restschuld.

Een huis staat onder water als de verwachte verkoopprijs lager is dan de hypotheek. Door deze zogenaamde onderwaarde kan bij verkoop van het huis een restschuld ontstaan.

Kijk voor meer informatie over restschulden op Bankenoverhypotheken.nl/restschuld.

Er ontstaat een restschuld als de verkoopprijs van een huis lager is dan de hypotheekschuld die op de woning rust.
Kijk voor meer informatie over restschulden op Bankenoverhypotheken.nl/restschuld.

Zie voor meer informatie over verduurzaming van de woning: Wonen/verduurzaming-woningmarkt.