Transparantie

Banken zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Transparantie – inzicht en openheid geven over hoe banken werken, individueel en als sector – is een belangrijk onderdeel daarvan. Zo willen Nederlandse banken klanten meer inzicht bieden in de bedrijfstakken waarin zij investeren en open zijn over de manier waarop zij (willen) bijdragen aan wet- en regelgeving die de financiële sector raakt.

Meer inzicht in kredietportefeuille

De Nederlandse Vereniging van Banken stelde in 2016 het protocol transparantie dienstverlening op. Dit protocol biedt banken handvatten om op detailniveau te rapporteren over alle uitstaande leningen op de balans. Het doel hiervan is om klanten en andere belanghebbenden te laten zien welke economische activiteiten banken met onder andere spaargeld mogelijk maken. Met het protocol komt de NVB ook tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om klanten meer inzicht te bieden in de activiteiten waar banken geld aan uitlenen. Nederlandse banken concurreren met elkaar, ook als het gaat om thema’s als duurzaamheid en transparantie. Vanuit het oogpunt van mededinging is het niet mogelijk om hier als sector dwingende afspraken over te maken. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het protocol daarom als ‘best practice’ aangeboden aan haar leden. De eerste rapportages volgens dit protocol zijn inmiddels verschenen.

Transparante belangenbehartiging

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de belangen van de bancaire sector en doet dat zo transparant mogelijk. Zo zijn standpunten en consultatiereacties van de sector beschikbaar op de website. Om het wetgevingsproces nog transparanter te maken is de NVB graag bereid mee te werken aan een zogenoemde ‘legislative footprint’ waardoor bij iedere wet in een lobbyparagraaf duidelijk wordt wie welke bijdrage aan de wet heeft geleverd. Op die manier worden de contacten tussen de overheid en belanghebbenden gedurende het wetgevingsproces transparant en is voor iedereen na te gaan wie welke invloed op een wetsvoorstel heeft gehad.

Meer informatie