Sustainable Development Goals

De Nederlandse maatschappij en economie staan voor een aantal enorme uitdagingen. In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) die tot 2030 lopen. Ook wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: een nieuw, richtinggevend denkkader voor duurzame ontwikkeling. Het bedrijfsleven is wereldwijd gevraagd om bij te dragen aan de realisatie van deze ontwikkelingsdoelen. De Nederlandse bankensector heeft deze uitdaging gezamenlijk opgepakt. Zij wil een actieve rol blijven spelen in de verduurzaming van de economie.

Highlights

  • Op 10 juli 2019 hebben circa vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels handtekening gezet onder het Klimaatcommitment. De financiële sector wil een substantiële bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat. Zij heeft zich verbonden aan het bereiken van nationale en internationale klimaatdoelen.
  • Met dit commitment verplicht de financiële sector zich om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.
  • De Nederlandse banken hebben in 2016 het IMVO-convenant Bancaire Sector (Dutch Banking Sector Agreement) ondertekend. Nederlandse banken lopen wereldwijd voorop als het gaat om het respecteren van mensenrechten en het naleven van de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGP’s). Dat blijkt uit het eindrapport over het IMVO-convenant mensenrechten waarin banken, overheid, vakbonden en NGO’s hebben samengewerkt om schendingen van mensenrechten te voorkomen.
  • De partijen en aangesloten banken binnen het convenant hebben de afgelopen drie jaar veel werk verzet. Ook na het IMVO-convenant mensenrechten blijven banken zich actief inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te adresseren. Banken zullen samen met klanten en stakeholders gaan werken aan projecten met structurele impact. Later dit jaar zal de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwe IMVO-aanpak publiceren.
  • In januari 2017 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een discussienotitie gepubliceerd. Hierin staan ideeën over wat Nederlandse banken kunnen doen om de duurzaamheidsdoelen in ons land te helpen realiseren.
  • In de discussienotitie is gekozen voor de focus op Nederland waarin vijf thema’s zijn uitgewerkt met verschillende activiteiten en ambities rondom zeven SDG’s met een focus op Nederland, aangezien we als banken vooral de Nederlandse economie financieren en daar de meeste duurzame impact zit.  - In 2017 is een publieksconsultatie uitgestuurd om zo de mening van belanghebbende (denk aan NGO’s, belangenverenigingen, bankmedewerkers) op te halen. Deze consultatie heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd.
  • De bankensector werkt hard aan de concretisering van de SDG’s. Als onderdeel van het Energieakkoord is het Expertisecentrum voor Financiering Duurzame Energieprojecten opgezet. Hier worden onder meer de knelpunten in duurzame financieringsvraagstukken onderzocht.
  • Uitdaging blijft voor banken om te investeren in ‘moeilijke’ (lees risicovolle) gebieden in het buitenland.

Wat doen Nederlandse banken?

De SDG’s zijn een belangrijke inspiratiebron voor het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse bankensector. Elk van de SDG’s raakt aan activiteiten van één of meer Nederlandse banken. De NVB ziet vele initiatieven binnen en buiten de bankensector om de ontwikkeling van een duurzame economie te versnellen. Vraag naar en aanbod van duurzame financiering weten elkaar mede daardoor al beter te vinden. Maar er is in termen van volume en efficiëntie nog veel meer te bereiken.

De NVB en banken trekken samen op en hebben de focus gelegd op een aantal belangrijke thema’s om daarmee een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van de SDG’s. Er is gekozen voor focus op de volgende thema’s: Innovatie & werkgelegenheid (SDG’s 8, 9 en 12), energietransitie (SDG’s 7, 11 en 13), duurzaam wonen & vastgoed (SDG’s 7, 11 en 13), ouder worden & financiële redzaamheid (SDG 3) en zorg (SDG 3).

Door een van de blokjes hieronder te klikken vindt u meer informatie over desbetreffende SDG: