Mensenrechten

In een duurzame samenleving gaan we niet alleen zorgvuldig om met onze planeet. Maar worden ook mensenrechten gerespecteerd. Nederlandse banken spannen zich samen in om mensenrechtenschendingen te voorkomen of zo snel mogelijk aan te pakken. Daarbij zoeken zij nationaal en internationaal de samenwerking op met maatschappelijke partners.

In 2016 sloten banken, vakbonden, ngo’s en overheid het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Mensenrechten. Hiermee gaven ze, voor zover ze dat nog niet deden, gevolg aan de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren in lijn met de OESO Richtlijnen en de United Nations Guiding Principles (UNGPs). Banken financieren de economie. Dat maakt dat zij direct of indirect betrokken kunnen zijn bij mensenrechtenschendingen van klanten of in de toeleveringsketens van hun klanten. Wereldwijde problemen als kinderarbeid of slechte werkomstandigheden kunnen niet door de banken afzonderlijk worden opgelost. Daarom nemen de Nederlandse banken deel aan diverse initiatieven, zoals het IMVO-convenant. Op deze manier kunnen banken - via hun klanten - een rol te spelen bij de bescherming van mensrechten.

RBC Commitment

Ook na het IMVO-convenant mensenrechten blijven banken zich actief inzetten om mensenrechtenschendingen te voorkomen en te adresseren. Banken gaan samen met klanten en stakeholders werken aan individuele en gezamenlijke projecten met structurele impact. Dat gebeurt onder het nieuwe Responsible Business Conduct Commitment (RBC Commitment). Dit blijft niet langer beperkt tot bedrijfsleningen en -projecten, maar zal ook investeringen omvatten. Waar het IMVO-convenant beperkt was tot mensenrechten, zal in het vervolg ruimte zijn voor initiatieven op alle thema’s uit de OESO-richtlijnen, zoals klimaat, milieu en biodiversiteit. 

Een High Level Expert Pool van diverse (inter)nationale experts zal reflecteren op de inspanningen van de banken die betrokken zijn bij het RBC Commitment. Ook bespreken ze trends op het gebied van mensenrechten, milieu en biodiversiteit. Op basis van deze reflectie kan de High Level Expert Pool advies uitbrengen aan de banken op individueel- en sectorniveau. Het mandaat van het High Level Expert Pool is beperkt tot de bancaire activiteiten die verband houden met de doelstelling van het RBC Commitment.

Het RBC Commitment heeft een looptijd van twee jaar. Na een jaar wordt het geëvalueerd in het licht van de koers van de nieuwe regering. Voor meer informatie over het RBC-Commitment kunt u contact opnemen met de NVB.