Mensenrechten

In een duurzame samenleving gaan we niet alleen zorgvuldig om met onze planeet, maar worden ook de mensenrechten gerespecteerd. Nederlandse banken spannen zich samen in om mensenrechtenschendingen te voorkomen of zo snel mogelijk aan te pakken. Daarbij zoeken zij nationaal en internationaal de samenwerking op met maatschappelijke partners.

In 2016 sloten banken, vakbonden, ngo’s en overheid het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Mensenrechten. De afspraken in het IMVO-convenant zijn wereldwijd de eerste in haar soort tussen maatschappelijke organisaties, de overheid en een nationale bankensector, over de concrete invoering van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit bankenconvenant – het tweede convenant ter wereld in deze vorm – stelt banken beter in staat  om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten  worden gerespecteerd. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, vakbondsvrijheid, kinderarbeid en landrechten. Het convenant wordt onderschreven door 13 Nederlandse banken en geldt voor hun financieringen waar ook ter wereld.

Centraal in het IMVO-convenant staat dat banken, vakbonden, ngo’s en de overheid overeenkomen om de individuele kennis en ervaring op het gebied van mensenrechtenrisico’s te bundelen en te delen. Het doel is banken te ondersteunen om in hun bedrijfsvoering nog beter mensenrechtenrisico’s te kunnen identificeren en daar actie op te ondernemen.

Betere participatie omwonenden bij energieprojecten

Bij duurzame energieprojecten – zoals windmolens en zonneparken – is sprake van verschillende belangen en perspectieven van burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden. Als in een vroege fase van zulke projecten  de omgeving goed betrokken wordt, vergroot dat de kans van slagen. In 2018 was de NVB een van de 27 ondertekenaars van de Green Deal ‘Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. Doel: het delen van kennis en ervaringen bij duurzame energieprojecten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

NVB adviseur Maryse Hazelzet over wijze waarop banken samenwerken met ngo’s, overheid en partners ter verbetering van mensenrechten