Inclusiviteit

Verduurzaming
Banken spannen zich in voor een inclusieve samenleving, dat wil zeggen een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Zo hebben banken bijvoorbeeld de toegang tot financiële diensten vergroot voor mensen voor wie die toegang niet vanzelfsprekend is.

Raad van Kinderen
Kinderen laten meedenken over maatschappelijke thema’s, dat is de missie van de Missing Chapter Foundation. Deze organisatie, opgericht door Prinses Laurentien, maakt zich sterk voor kinder-inclusie en is samen met Unicef oprichter van de Raad van Kinderen. De Nederlandse Vereniging van Banken richtte in 2014 een Raad van Kinderen op, die de bankensector 3 jaar lang hielp met advies over dilemma’s rondom geld en ontwikkelingen in de financiële sector. Resultaten zijn onder meer een website Banken in makkelijke taal.Goede toegang tot financiële diensten in Nederland

  • Iedere volwassene moet een eigen betaalrekening en pas hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. De NVB heeft daarom in met hulpverleningsinstanties en andere betrokkenen gezorgd dat iedereen van 18 jaar en ouder met een geldig legitimatiebewijs een betaalrekening kan openen: de basisbankrekening.
  • In 2016 maakte de NVB samen met gemeente Amsterdam de brochure ‘Sekswerk en een zakelijke rekening’. De brochure gaat in op het hoe en waarom van het openen van een zakelijke rekening naast een privé-bankrekening voor deze groep klanten. Verder worden de mogelijkheden geschetst voor sekswerkers om een hypotheek te krijgen.
  • Sommige ondernemers kunnen om uiteenlopende redenen voor financiering niet terecht bij een bank, bijvoorbeeld omdat ze nog weinig ervaring hebben of alleen een klein bedrag willen lenen. Voor deze groep is Qredits opgericht, een stichting voor microfinanciering (minder dan € 50.000). Nederlandse banken werken in Qredits samen met andere financiële instellingen, bedrijven en de overheid, om startende en kleine ondernemers te helpen met het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf.Inclusieve financiering wereldwijd
Toegang tot financiële diensten is in veel landen niet vanzelfsprekend. Banken werken aan oplossingen in het NpM, Platform for Inclusive Finance. In dit platform werken banken en andere financiële instellingen samen met ontwikkelingsorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken om de toegang tot financiële diensten te vergroten.