Duurzame transitie versnellen

De bankensector zet gezamenlijk in op een versnelling van de transitie naar een duurzame, koolstofarme economie. Dat is in het belang van het milieu, de samenleving en de financiële stabiliteit. De sector werkt onder meer aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het stimuleren en faciliteren van duurzame energieprojecten.

Klimaatstatement Banken
In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs in 2015 werd het Klimaatstatement Banken ondertekend door de NVB en twaalf banken. In dit statement roepen banken het kabinet en andere stakeholders op om ambitie te tonen en bieden zij aan om samen te werken aan oplossingen. Het Klimaatstatement Banken krijgt jaarlijks een update, met daarin de laatste initiatieven van de banken.Banken willen bijdragen aan Klimaatwet
De bankensector steunt de ambitie van het kabinet om de CO2-uitstoot verregaand te reduceren en wil daarom bijdragen aan een stevig Klimaatakkoord. Om de ambitieuze doelstellingen van de aankomende Klimaatwet te kunnen waarmaken, zijn forse investeringen nodig. Het is daarom van groot belang dat de plannen binnen het Klimaatakkoord aan de criteria van private financiers voldoen, zodat privaat kapitaal maximaal kan worden benut. De banken dragen bij aan een bundeling van expertise, in de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord.Energiezuinige gebouwen
Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving - in het bijzonder bestaande woningen - te versnellen, steunt de NVB de ontwikkeling van ‘gebouwgebonden financiering’: het koppelen van financiering van duurzaamheidsmaatregelen aan het object en niet aan de bewoner. Dat zal echter niet genoeg zijn om de verduurzaming op het noodzakelijke tempo te krijgen. Wettelijke langetermijndoelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn daarom wenselijk.Duurzame projecten aantrekkelijk
Via de Regeling Groenprojecten, een samenwerkingsverband van banken en de overheid, kunnen spaarders en beleggers een belastingvoordeel krijgen als zij erkende duurzame projecten ondersteunen. Banken kunnen daardoor tegen gunstige tarieven lenen aan ‘groene projecten’, terwijl spaarders en investeerders door het belastingvoordeel toch een aantrekkelijk rendement realiseren.Naar een circulaire economie
In 2017 ondertekende de NVB en individuele banken het Grondstoffenakkoord, samen met meer dan 170 andere publieke en private partijen. Het akkoord bevat afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Banken hebben al veel kennis en expertise ontwikkeld op het gebied van financiering van circulaire bedrijven en projecten. Het Grondstoffenakkoord is een kans om dit toe te passen, verder te ontwikkelen en op te schalen.Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten
Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten is een samenwerking tussen de NVB en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het expertisecentrum brengt technische en financiële kennis samen en deelt deze met initiatiefnemers van energieprojecten en potentiële financiers. Deze kennis helpt om knelpunten in de financiering van duurzame projecten op te lossen.